<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

PEDAGOGIKA
W WĄGROWCU

KIERUNEK PEDAGOGIKA / STUDIA PEDAGOGICZNE W WĄGROWCU / STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE 3-LETNIE)

specjalność nie została uruchomiona w roku akademickim 2022/2023

Studia I stopnia z BEZPŁATNYMI studiami podyplomowymi nadającymi KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE

Kliknij i przeczytaj na czym polegają studia I stopnia z BEZPŁATNYMI studiami podyplomowymi w trybie przyspieszonym.

Studiując na Kierunku Pedagogika I stopnia otrzymasz dodatkowo BEZPŁATNE studia podyplomowe na specjalności „Przygotowanie pedagogiczne”, które nadają UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE, niezbędne do pracy, np. jako nauczyciel. Studia podyplomowe są realizowane w trybie przyspieszonym, całkowicie online.

Czego się nauczysz?

Wybitny pedagog to nie tylko osoba, która odpowiada na pytania, ale także osoba, która motywuje do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Właśnie takich pedagogów chcemy kształcić w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium. Studia licencjackie na kierunku Pedagogika gwarantują niezbędną wiedzę i umiejętności do profesjonalnych działań edukacyjnych i terapeutycznych, a połączone z bezpłatnymi studiami podyplomowymi wyposażają absolwenta w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w systemie oświaty, min.  jako nauczyciel lub pedagog - to jedyny taki pakiet studiów pedagogicznych w regionie.

Studia umożliwiają zapoznanie się z szerokim wachlarzem dziedzin społecznych, m.in.: psychologią, biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania, pedagogiką terapeutyczną, doradztwem zawodowym, socjoterapią, filozofią, arteterapią i andragogiką. Pedagogika w GSW Milenium umożliwia zdobycie wykształcenia pozwalającego na dużą elastyczność w rozwijającym się rynku usług opiekuńczo-wychowawczych, jak i założenie własnej działalności gospodarczej.

3-letnie studia licencjackie na kierunku Pedagogika + studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” w skróconym trybie to NAJSZYBSZA ścieżka edukacji do pracy w systemie oświaty.

5 ścieżek kariery:
Oprócz wiedzy ogólnopedagogicznej student ma możliwość samodzielnego modelowania swojej ścieżki kariery, wybierając na 4 semestrze moduł specjalnościowy: pedagogika terapeutyczna, andragogika, arteterapia, socjoterapia lub doradztwo zawodowe dla dorosłych:

andragogika.webp
arteterapia-1.webp
doradztwo-zawodowe-dla-dorosych.webp
pedagogika-terapeutyczna.webp
socjoterapia.webp

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich 3-letnich na kierunku Pedagogika posiada szeroki wachlarz umiejętności, który pozwala mu na pracę jako:

 • Nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich (wymagane studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotu szkolnego)*
 • Pedagog szkolny w szkole podstawowej i przedszkolu*
 • Wychowawca w świetlicy szkolnej*
 • Wychowawca w internacie*
 • Domy dziecka*
 • Domy kultury (MOK, GOK)*
 • OHP – Ochotnicze Hufce Pracy*
 • MOW – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze*

Absolwent może również pracować w takich miejscach jak:

 • zakłady lecznicze, szpitale, sanatoria, hospicja, itp.
 • zakłady poprawcze, pogotowia opiekuńcze, placówki socjalizacyjne, socjoterapeutyczne, interwencyjne,
 • organizacja zajęć wspomagających pracę placówek służb zdrowia,
 • placówki opieki częściowej: zespół zajęć pozalekcyjnych,
 • placówki wsparcia dziennego: kluby seniora, domy dziennego pobytu, ogniska wychowawcze, kluby osiedlowe,
 • jednostki samorządu gminnego,
 • domy pomocy społecznej,
 • Asystent rodziny (GOPS, MOPS)
 • organizacje pozarządowe zajmujące się niepełnosprawnością,
 • pozarządowa działalność rekreacyjno-sportowa,
 • kluby sportowe,
 • hotele i ośrodki wczasowe,
 • własna działalność gospodarcza.

*dotyczy absolwentów, którzy ukończyli dodatkowe BEZPŁATNE studia podyplomowe na specjalności „Przygotowanie pedagogiczne”, nadające uprawnienia pedagogiczne, niezbędne do pracy w systemie oświaty.

 

Nasi wykładowcy

Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący
z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.

>> Czytaj więcej o naszych wykładowcach

Czesne

I-II rok440 zł/mies.
24 miesiące
III rok565 zł/mies
9 miesięcy

Stypendia studenckie

Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Stypendia mogą łączyć się.

 • Stypendium Rektora – przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

 • Stypendium socjalne – przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

 • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

 • Stypendia okazjonalne – przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

 • Zapomoga – jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

Opinie studentów

pedagogika studia licencjackie i stopnia ze studiami podyplomowymi

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w soboty i niedziele

Studia o profilu praktycznym

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Wykładowcy - praktycy

Polecane specjalności

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Dowiedz się, jak zapisać się na studia krok po kroku!
Jakie dokumenty przygotować? Jakie są terminy
rekrutacji? Odpowiadamy!

rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Image

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Dziekanat Filii GSW Milenium w Wągrowcu
Ulica Kcyńska 48 w Wągrowcu
 
 
Tel. 690 862 748
Tel. 600 318 584
Tel. 67 25 52 116
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl

lub dołącz do grupy na facebooku!

Image