<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Pedagogika

KIERUNEK PEDAGOGIKA

STUDIA PEDAGOGICZNE I STOPNIA

STUDIA LICENCJACKIE 3-LETNIE W WĄGROWCU

Studia na Kierunku Pedagogika w Wągrowcu są studiami zaocznymi I stopnia. Zjazdy w Filii GSW Milenium w Wągrowcu są wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Studenci specjalności Pedagogika odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych - zaocznych, które trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwenci studiów pedagogicznych po ukończeniu studiów zdobywają wykształcenie wyższe. Absolwenci kierunku Pedagogika mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych.Studia adresowane są dla osób, które chciałyby uzyskać wiedzę na temat pedagogiki i pracować np. w systemie poza oświatowym.

Chcesz zostać nauczycielem? Zapisz się na studia jednolite magisterskie z Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kliknij)

Zmiany w prawie spowodowały, że jedyną drogą, by zostać nauczycielem w szkole są jednolite studia magisterskie 5-letnie, na które trwa rekrutacja w naszej uczelni w Gnieźnie.

>> Zapisz się (kliknij) na Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną <<

Do kogo adresowane są studia pedagogiczne. Poznaj program studiów na kierunku pedagogika.

Wybitny pedagog to nie tylko osoba, która odpowiada na pytania, ale także osoba, która motywuje do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Właśnie takich pedagogów chcemy kształcić w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium. Studia licencjackie na kierunku Pedagogika gwarantują niezbędną wiedzę i umiejętności do profesjonalnych działań edukacyjnych i terapeutycznych. Program kierunku Pedagogika dostępny w BIP uczelni (stopka strony).

5 ścieżek kariery:

Studenci pedagogiki oprócz wiedzy ogólnopedagogicznej w trakcie studiów mają możliwość samodzielnego modelowania swojej ścieżki kariery, wybierając na 4 semestrze moduł specjalnościowy: arteterapia, andragogika i doradztwo zawodowe dla dorosłych, pedagogika rewalidacyjna, terapia pedagogiczna oraz socjoterapia z elementami resocjalizacji.

Poznaj opisy ścieżek kariery na kierunku pedagogika
Kliknij poniżej w interesującą Ciebie ścieżkę i zapoznaj się z opisem.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Studia pedagogiczne - sylwetka absolwenta. Studiując pedagogikę zapoznasz się:

Studia umożliwiają zapoznanie się z szerokim wachlarzem dziedzin społecznych, m.in.: psychologią, biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania, pedagogiką terapeutyczną, doradztwem zawodowym, socjoterapią, filozofią, arteterapią i andragogiką. Pedagogika w GSW Milenium umożliwia zdobycie wykształcenia pozwalającego na dużą elastyczność w rozwijającym się rynku usług opiekuńczo-wychowawczych, jak i założenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów licencjackich 3-letnich na kierunku Pedagogika posiada szeroki wachlarz umiejętności, który pozwala mu na pracę w:

 • zakładach leczniczych, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, itp.,
 • zakładach poprawczych, pogotowiach opiekuńczych, placówkach socjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, interwencyjnych,
 • organizacjach zajęć wspomagających pracę placówek służb zdrowia,
 • placówkach opieki częściowej: zespołach zajęć pozalekcyjnych,
 • placówkach wsparcia dziennego: klubach seniora, domach dziennego pobytu, ogniskach wychowawczych, klubach osiedlowych,
 • jednostkach samorządu gminnego,
 • domach pomocy społecznej,
 • jako asystent rodziny (GOPS, MOPS),
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnością,
 • pozarządowych działalnościach rekreacyjno-sportowych,
 • klubach sportowych,
 • hotelach i ośrodkach wczasowych,
 • własnej działalności gospodarczej.

>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów

organizacja studiów

Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów
tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy

„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I-II rok - 540 zł/mies.
III rok - 600 zł/mies.*

Pedagogika studia zaoczne. Dowiedź się więcej!

Kim mogę zostać po studiach? Czego się nauczę? Obejrzyj film o specjalności Pedagogika.
rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp

Proces rekrutacji na studia na Kierunku Pedagogika licencjat

Rekrutacja na studia I stopnia

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstepnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • Skan świadectwa maturalnego przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia pedagogiczne

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem rekrutacyjnym. Następnie na adres e-mail podany podczas e-rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego Konta Kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej oraz pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.

Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim (szczególnie na pierwszym roku studiów) lub wątpliwości czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienie opłaty rekrutacyjnej możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.

Kierunki studiów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

Podczas studiów na kierunku pedagogika będziesz realizował program kształcenia i studiów pierwszego poznasz w trakcie studiów takie zagadnienia z zakresu studiów pierwszego jak:
 • Planowanie kariery zawodowej i aktywizacja społeczna
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Zaburzenia rozwoju i zachowania
 • Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Psychologia i pedagogika zdrowia
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia zdolności i zainteresowań
 • Trening twórczego uczenia się
 • Terapia pedagogiczna z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Zagrożenia i patologie społeczne
 • Higiena i emisja głosu
Ścieżka: Arteterapia
 • Arteterapia w edukacji
 • Warsztat zabawy
 • Warsztat muzykoterapii
Ścieżka: Pedagogika rewalidacyjna
 • Praca psychopedagogiczna z osobą przewlekle chorą
 • Wprowadzenie do edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub spektrum autyzmu
Ścieżka: Andragogika i doradztwo zawodowe
 • Aktywizacja społeczna i kulturalna seniorów
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Doradztwo zawodowe dla niepełnosprawnych
Ścieżka: Socjoterapia z elementami resocjalizacji
 • Organizacja czasu wolnego
 • Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych i terapeutycznych
 • Zagadnienia terapii w resocjalizacji
Ścieżka: Terapia pedagogiczna
 • Warsztat terapii zajęciowej
 • Trening relaksacyjny
 • Podstawy integracji sensorycznej
Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Dziekanat Filii GSW Milenium
w Wągrowcu

ul. Kcyńska 48, parter, pokój 5 62-100 Wągrowiec
budynek ZS nr 1
Tel. 690 862 748
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!