<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Stypendia studenckie

Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.
Wnioski o wsparcie materialne dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium.

Stypendia mogą się łączyć!

Stypendium Rektora

Przyznawane 10% studentów kierunku Zarządzanie oraz Pedagogika, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

450-550 zł/mies.

Stypendium Socjalne

Przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalny dochód w rodzinie studenta ubiegającego się o pomoc materialną może wynieść 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę.

700-900 zł/mies.

Stypendium dla osób
z niepełnosprawnością

Przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

750-850 zł/mies.

iphone white

Stypendia Okazjonalne

Przyznawane przez Rektora za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczy osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych, informatycznych i innych.

Zapomoga

Jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.