<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Biuro Karier

Kluczowym celem działalności, a zarazem misją Studenckiego Biura Karier GSW Milenium jest optymalizacja zatrudnialności studentów i studentek poprzez podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności z wykorzystaniem formalnych i nieformalnych form kształcenia.
Nieodłączną częścią Studenckiego Biura Karier jest jego elektroniczna, zintegrowana odsłonia - platforma kariera.milenium.edu.pl. Celem tego elementu jest wspieranie studentów i studentek w świadomym i efektywnym projektowaniu ścieżek karier poprzez wzmacnianie ich zawodowego potencjału i pomoc w eksplorowaniu rynku pracy, a także  budowanie długoterminowych relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami.

Biuro Karier

dr Patrycja Kanafocka

pokój 117, budynek A, I piętro

tel. 61 425 75 70 wew. 15

patrycja.kanafocka@milenium.edu.pl

Image
Image

Jak
Biuro Karier GSW Milenium wspiera studentki
i studentów?

organizowanie konsultacji doradczych, organizowanie konferencji, prowadzenie szkoleń i warsztatów
stwarzanie możliwości udziału w procesie coachingowym
z wykorzystaniem narzędzi The Coaching Maps i Gry Heros Navigares Podróż Bohatera®
wspieranie procesu podejmowania decyzji zawodowych studentów poprzez świadczenie usług
z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego
podnoszenie samoświadomości w zakresie kompetencji i predyspozycji zawodowych za sprawą realizowania zadań
z zakresu diagnostyki doradczej (testy kompetencji)
wspieranie relacji pomiędzy pracodawcami a studentami
i studentkami
wspieranie organizacji dodatkowych praktyk i staży studenckich poprzez współpracę z Interesariuszami Zewnętrznymi GSW Milenium
pomoc w projektowaniu atrakcyjnego wizerunku zawodowego studentów i studentek na rynku pracy poprzez pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i dobór szkoleń