<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Współpraca z uczelnią

Rozwój współpracy Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, zwłaszcza w obrębie wspólnych działań i inicjatyw z interesariuszami, doskonale komponuje się w model praktycznego nauczania prowadzonego przez uczelnie. Otwartość na współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, zorientowaniem na rynek zarówno w zakresie kształcenia, praktyk, jak i prowadzenia badań naukowych to tożsamość nowoczesnej uczelni. Wszystkie zainteresowane osoby, przedsiębiorstwa, placówki zachęcamy do współpracy z „Uczelnią ludzi sukcesu”, z uczelnią, która kształci studentów od 2002 roku.

Współpraca z uczelnią

Rozwój współpracy Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, zwłaszcza w obrębie wspólnych działań i inicjatyw z interesariuszami, doskonale komponuje się w model praktycznego nauczania prowadzonego przez uczelnie.

Otwartość na współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, zorientowaniem na rynek zarówno w zakresie kształcenia, praktyk, jak i prowadzenia badań naukowych to tożsamość nowoczesnej uczelni.

Wszystkie zainteresowane osoby, przedsiębiorstwa, placówki zachęcamy do współpracy z „Uczelnią ludzi sukcesu”, z uczelnią, która kształci studentów od 2002 roku.

Nawiązanie współpracy z uczelnią:
interesariusze zewnętrzni
dr Patrycja Kanafocka
Pełnomocnik rektora ds. kontaktu z interesariuszami
tel. 61 425 75 70 wew. 15 patrycja.kanafocka@milenium.edu.pl
If you would like to cooperate


dr Joanna Turkiewicz
international@milenium.edu.pl
Linkedin @joannaflicinska

Nawiązanie współpracy z uczelnią:
eventy dla studentów i wykładowców, inne inicjatywy
Dział Marketingu
tel. 61 425 75 70 wew. 7
marketing@milenium.edu.pl

Partnerzy uczelni