<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Wsparcie studenta

Akademickie Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium

Akademickie Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium

Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania zjawiskom molestowania, dyskryminacji i mobbingu

Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania zjawiskom molestowania, dyskryminacji i mobbingu

Alarmowa Skrzynka Studenta

Alarmowa Skrzynka Studenta
Akademickie Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium

Centrum zostało powołane Zarządzeniem Rektora nr 16/2017 w dniu 18 października 2017 roku.

Jego cele w ramach poszczególnych pracowni działających przy Akademickim Centrum Informacji i Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium to:

  • Pracownia społeczno-zawodowa- CURRICULUM zorientowani na przyszłość
    Celem działalności w tym obszarze jest realizacja szerokorozumianej misji zawodoznawczej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ukierunkowanie na realizowanie działań  akademickich w tym naukowych studentów (tutoring uniwersytecki)

  • Pracownia poradnictwa wychowawczego i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego PERMUTO
    W ramach jej funkcjonowania będzie udzielane wsparcie zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Z racji, że głównym jej celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych, edukacyjnych, rodzicielskich, społecznych oraz wsparcie w ramach interwencji kryzysowej dla studentów (w trudnych sytuacjach życiowych), to będą one realizowane poprzez Szkołę dla rodziców i superwizję własnej pracy w zawodzie nauczyciela.
Image

.


Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania zjawiskom molestowania, dyskryminacji i mobbingu

Aby przeciwdziałać zjawiskom molestowania, dysktyminacji i mobbingu decyzją Rektora został powołany specjalny pełnomocnik. Potrzebujący studenci mogą zgłosić się z problemem zupełnie anonimowo."Skrzynka Alarmowa Studenta

Masz problem i potrzebujesz rozmowy? Zapewniamy pełną anonimowość! A może chcesz złożyć skargę lub przedstawić nam swoją opinię w jakieś sprawie? Skorzystaj z naszej akademickiej Alarmowej Skrzynki Studenta i zostaw nam swoją wiadomość. Skrzynka znajduje się w Gnieźnie w budynku B przy wejściu do toalet niedaleko stołówki "Milówka". W Filii GSW Milenium w Wągrowcu możesz ją odszukać przy dziekanacie na parterze.

Image

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.