<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Klauzula informacyjna w związku
z wykorzystaniem danych kontaktowych do celów promocyjnych

Otrzymujesz od nas materiały promocyjne i marketingowe, ponieważ podczas rekrutacji lub pobierania materiałów promocyjnych czy zapisu na wydarzenia w naszej uczelni wyraziłeś na to zgodę. Jeśli nie wyrażasz zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych w tym celu, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
ul. Okulickiego 3a
62-200 Gniezno

2. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji Państwa praw.
Dane kontaktowe: Paweł Spachacz, iod@milenium.edu.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane kontaktowe będą wykorzystywane do celów promocyjnych uczelni. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Kategorie danych:
Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

5. Odbiorcy danych:
Odbiorcami będą wyłącznie upoważnienie pracownicy administratora oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi techniczne (np. serwisy do wysyłania wiadomości SMS).

6. Państwa prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie państwa zgody przed jej wycofaniem.


7. Przekazywanie do Państwa trzeciego:
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Dobrowolność:
Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.