<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Czesne i opłaty

Uwaga promocja!
Opłata wpisowa 0 zł
Do 15 lipca 2022 roku

Kandydat po otrzymaniu potwierdzenia o wpisie przez Dziekana na listę studentów (druga połowa września) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: Opłata wpisowa imię i nazwisko).

Jeśli kandydat złoży komplet dokumentów na studia do 15 lipca 2022 roku skorzysta z promocji za wczesny zapis i będzie zwolniony z opłaty wpisowej.
Image
Image

Studia I stopnia

(3-letnie licencjackie)

I-II rok440 zł/mies.
(24 miesiące)
III rok565 zł/mies.
(9 miesięcy)

Studia jednolite

(5-letnie magisterskie)

I-V rok495 zł/mies.

(57 miesięcy)

Studia II stopnia

(2-letnie magisterskie)

I rok495 zł/mies.

(12 miesięcy)

II rok510 zł/mies.

(9 miesięcy)

Jesteś Absolwentem
GSW Milenium?
Image