<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Projekty

Zapoznaj się z projektami, w których aktualnie uczelnia uczestniczy:

"Uczelnia dla wszystkich – Program likwidacji barier dostępności kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami"

Image