na studia magisterskie jednolite 5-letnie

Studiuj Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną (Gniezno)

Jeżeli posiadasz już wykształcenie wyższe pedagogiczne lub kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne nabyte drogą studiów podyplomowych możesz uzupełnić swoje kwalifikacje o 2-letnie studia magisterskie z Edukacji elementarnej z profilaktyka logopedyczną w trybie niestacjonarnym (tylko dla osób posiadających już wyższe wykształcenie). Więcej informacji znajdziesz pod linkiem klikając tutaj.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Absolwent tej specjalności to szeroko wykwalifikowany nauczyciel-pedagog, przygotowany do podjęcia pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi od 3 do 9 lat.
 • Zyskasz szerokie kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji elementarnej. Specjalność ma przygotować nauczyciela, który sprawnie połączy opiekę, wychowanie i edukowanie dziecka.
 • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, by wspomagać harmonijny rozwój osobowości dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i motywacyjnej.
 • Staniesz się nauczycielem wszechstronnym, który, obok pracy dydaktycznej, zauważa indywidualne możliwości i właściwości emocjonalne dziecka. Tym samym będziesz potrafił zaspokajać potrzeby dziecka na danym etapie jego rozwoju.
 • Będziesz właściwie przygotowany do pracy z dzieckiem, by pomóc mu w pełni rozwijać samodzielność intelektualną, krytyczne myślenie, koncentrację na zadaniach oraz wytrwałość.

PRACA PO STUDIACH

 • Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy jako:
 • nauczyciel w przedszkolu (nauczyciel wychowania przedszkolnego)
 • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

DODATKOWE UPRAWNIENIA

 • Specjalność daje również uprawnienia do pracy jako:
 • opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej e-Rekrutacji

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Nasi wykładowcy

Czesne

I - V rok (57 miesięcy)
PLN 450
 •  
miesięcznie

KONTAKT:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L. Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl