<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Filia GSW Milenium w Wągrowcu

Kompleksowy przewodnik: studia Wągrowiec - GSW Milenium i jej oferta

Jak wiadomo, przed podejmowaniem istotnych decyzji zaleca się gruntowne zbadanie każdego aspektu danej sytuacji, aby móc pewnie wybrać najlepszą opcję. Wybór kierunku studiów zdecydowanie należy do kluczowych decyzji życiowych. Dlatego też, w celu ułatwienia tego procesu, poniżej zostały przygotowane wszystkie istotne informacje związane z podjęciem studiów w filii GSW Milenium w Wągrowcu, by kandydat mógł z łatwością zapoznać się z ofertą edukacyjną, z historią filii oraz atutami studiowania w trybie niestacjonarnym.

 

Studia pedagogiczne zaoczne i studia z zarządzania: praktyczne kierunki studiów Wągrowiec

Studia zaoczne w Wągrowcu to dobry wybór dla osób, które są aktywne zawodowo i nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach każdego dnia. Studia nie kolidują z pracą czy innymi obowiązkami studentów – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie (w soboty i niedziele), dzięki czemu mogą oni kontynuować naukę, niezależnie od swojego harmonogramu pracy. Studiowanie (sprawdź program nauczania Wągrowiec)otwiera przed nimi nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, a także zwiększa ich szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy, dlatego coraz więcej młodych osób po maturze kontynuuje naukę i dąży do ukończenia studiów wyższych.

 

Filia Wągrowiec - Studia niestacjonarne

Od 2008 roku w strukturze Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium funkcjonuje Filia w Wągrowcu (dawniej nazywana Oddziałem Zamiejscowym w Wągrowcu). Jest to jeden z dwóch ośrodków akademickich w Wągrowcu obok Filii poznańskiej ANS. Wągrowiecka uczelnia czerpie z ponad 22-letniego doświadczenia i dorobku naukowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, na stałe wpisując się w region powiatu wągrowieckiego oraz powiatów ościennych. Każdego roku dyplomanci studiów w Wągrowcu dołączają do dumnych absolwentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, których jest już ponad 28000.

Otworzenie filii GSW Milenium w Wągrowcu było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na edukację w tym regionie. Dzięki dobrej lokalizacji filii, do Wągrowca dojeżdżają również studenci z powiatów sąsiednich, którzy pragną zdobyć wykształcenie wyższe w trybie zaocznym. Filia mieści się przy ul. Kcyńskiej 48, a przed budynkiem znajduje się parking, z którego mogą skorzystać dojeżdżający studenci.

 

Rekrutacja w Wągrowcu 2024/2025

W roku akademickim 2024/2025 w ofercie edukacyjnej GSW Milenium Wągrowiec można znaleźć studia I stopnia (pedagogika studia zaoczne) i studia na kierunku zarządzania studia I stopnia. Obydwa kierunki są powszechnie uznawane za praktyczne studia, dzięki którym można zdobyć wiedzę i doświadczenie, pomocną w rozwoju kariery. Program praktyki studia oferuje studentom cenną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie nauki. Filia Wągrowcu prowadzi rekrutację na rok 2024/2025 od kwietnia. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są poprzez formularz online. Opłata wpisowa studia Wągrowiec - skorzystaj z promocji.

 

Oferta edukacyjna: Szkoła Wyższa Milenium Wągrowiec

W Filii GSW Milenium w Wągrowcu kształceni są studenci zaocznych studiów pierwszego stopnia. Jest to typ studiów skierowany do maturzystów, osób posiadających wykształcenie średnie oraz świadectwo egzaminu maturalnego. Nauka na studiach w Wągrowcu odbywa się w trybie studiów niestacjonarnych - zjazdy są w weekendy (sobota-niedziela) najczęściej raz na 2 tygodnie. Studia zaoczne w Wągrowcu to doskonała alternatywa dla studiów stacjonarnych, wybierana przez osoby, które pracują zawodowo i cenią sobie wygodę studiowania (cel studiów Wągrowiec).

 

 

Studia licencjackie Wągrowiec: Kierunki i specjalności

W naszej ofercie są dwa kierunki: Pedagogika (studia pedagogiczne Wągrowiec) i Zarządzanie (kierunek zarządzanie Wągrowiec). Obydwa kierunki trwają trzy lata i są studiami licencjackimi (niestacjonarne zajęcia). Na kierunku Zarządzanie student może wybrać jedną z czterech specjalności: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami; Event Manager: kultura, sport, animacja; Human Resources Manager: zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu; Quality & Sales Manager: zarządzanie jakością i sprzedażą. Każda ze specjalności dostarczy konkretnej i specjalistycznej wiedzy, a także takiej, która dzięki swojemu uniwersalnemu charakterowi, przyda się w pracy na większości stanowisk.

 

Jak wygląda typowy zjazd Wągrowiec?

Szkoła zaoczna w Wągrowcu stanowi atrakcyjną propozycję dla tych, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, nie rezygnując z równoczesnego zaangażowania zawodowego czy osobistego. Elastyczność i dostępność to kluczowe cechy, które wyróżniają tę formę kształcenia, pozwalając na harmonijne pogodzenie życia akademickiego z innymi aspektami codzienności.

Wągrowiec staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla studentów pragnących podjąć naukę w trybie zaocznym. Współczesne realia wymagają elastyczności, a szkoła zaoczna w Wągrowcu doskonale odpowiada na te potrzeby, oferując kompleksowe wsparcie dla uczniów pragnących rozwijać się intelektualnie bez konieczności rezygnacji z innych obowiązków życiowych. Zjazdy odbywają się przeważnie co 2 tygodnie i są organizowane tylko w sobotę i niedzielę.

 

Studia Wągrowiec - Studia I stopnia

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studia w Wągrowcu na kierunku Zarządzanie oraz Pedagogika. Programy studiów są dostosowane do zmieniającego się rynku i stawiają przede wszystkim na praktyczne przygotowanie studenta do jego przyszłej pracy. Wykładowcy GSW Milenium to nie tylko doświadczeni nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim praktycy, którzy na co dzień pracują w swoich branżach, co pozwala im na przekazywanie wiedzy przydatnej w praktyce, dzięki którym w obecnym lub przyszłym miejscu pracy nasi studenci będą mogli bez trudu poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami i rozwijać swoją karierę zawodową. Zajęcia na studiach w Milenium prowadzone są w tak, by student wyniósł z nich jak najwięcej wiedzy i umiejętności. Studenci podczas zjazdu mogą wykazać się między innymi kreatywnością czy umiejętnościami pracy w grupie.

 

Studia pedagogiczne w Wągrowcu: Profil i perspektywy

Kierunek Pedagogika studia zaoczne w Wągrowcu odbywa się w ramach 3-letnich studiów licencjackich. Jest skierowany dla osób, które pragną pracować z innymi ludźmi, ucząc ich i pomagając im. Na studiach student uzyska niezbędną wiedzę, dzięki której będzie wiedział, jak dopasować treść do odpowiedniej grupy odbiorców, jak motywować innych do nauki i rozwoju, a także pozna techniki, które będzie mógł wykorzystać w pracy z dziećmi czy osobami dorosłymi.

 

Studia Zarządzanie Wągrowiec: Czy warto?

Studenci Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu kształcą się na kierunku Zarządzanie na 4 specjalnościach: Event Manager, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością i sprzedażą oraz Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i odbywają się w trybie studiów zaocznych. Kierunek Zarządzanie stawia przed absolwentami szeroki wachlarz możliwości, natomiast 4 specjalności do wyboru pozwalają studentom na specjalizację w dziedzinie, z którą wiążą swoją zawodową przyszłość. Po ukończeniu nauki na studiach licencjackich absolwenci mogą kontynuować ją na II stopniu magisterskim w formie uzupełniającej. Tego typu studia prowadzone są w siedzibie głównej uczelni - Gnieźnie. Studia magisterskie z Zarządzania poszerzają wiedzę i praktyczne umiejętności nabyte podczas studiów licencjackich. Absolwenci GSW Milenium Filii w Wągrowcu mogą również kształcić się na 2-3 semestralnych studiach podyplomowych. Biuro studiów podyplomowych oferuję naukę na 41 specjalnościach z zarządzania, terapii i do nauczania kolejnego przedmiotu w szkole (specjalności nauczycielskie).

 

Podsumowanie: studia pedagogika i studia zarządzanie

Idąc na studia powinno zastanowić się nie tylko nad tym, jaki kierunek warto wybrać, ale także czy studiować dziennie, czy zaocznie. Studia niestacjonarne, z uwagi na weekendowy tryb nauki, będą dobrym wyborem dla osób pracujących lub chcących podjąć się pracy i zdobyć doświadczenie zawodowe od razu po zakończeniu szkoły średniej. W filii GSW Milenium w Wągrowcu oferta obejmuje praktyczne studia zaoczne licencjackie na kierunkach Zarządzanie i Pedagogika.

Studenci Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu kształcą się na kierunku Zarządzanie na 4 specjalnościach: Event Manager, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością i sprzedażą oraz Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i odbywają się w trybie studiów zaocznych. Kierunek Zarządzanie stawia przed absolwentami szeroki wachlarz możliwości, natomiast 4 specjalności do wyboru pozwalają studentom na specjalizację w dziedzinie, z którą wiążą swoją zawodową przyszłość. Po ukończeniu nauki na studiach licencjackich absolwenci moga kontynuować ją na II stopniu magisterskim w formie uzupełniającej. Tego typu studia prowadzone są w siedzibie głównej uczelni - Gnieźnie. Studia magisterskie z Zarządzania poszerzają wiedzę i praktyczne umiejętności nabyte podczas studiów licencjackich. Absolwenci GSW Milenium Filii w Wągrowcu mogą również kształcić się na 2-3 semestralnych studiach podyplomowych. Biuro studiów podyplomowych oferuję naukę na 41 specjalnościach z zarządzania, terapii i do nauczania kolejnego przedmiotu w szkole (specjalności nauczycielskie).