Studia
I stopnia

Studia I stopnia w Wągrowcu

Kierunek: Pedagogika

studia 3-letnie licencjackie
w trybie zaocznym

Pedagogika

Image
Image

Kierunek: Zarządzanie

studia 3-letnie licencjackie
w trybie zaocznym

Cultural & Sport Event Manager: organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych

Human Resources Manager: zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu

Quality & Sales Manager: zarządzanie jakością i sprzedażą

Zarządzanie
małymi i średnimi przedsiębiorstwami