<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Studia zaoczne I stopnia w Wągrowcu

Kierunek Pedagogika

studia 3-letnie licencjackie

Uruchomiona specjalność / Trwa rekrutacja 2023/2024
Uruchomiona specjalność / Trwa rekrutacja 2023/2024

Kierunek Zarządzanie

studia 3-letnie licencjackie

Uruchomiona specjalność / Trwa rekrutacja 2023/2024
Uruchomiona specjalność / Trwa rekrutacja 2023/2024
Uruchomiona specjalność / Trwa rekrutacja 2023/2024
Uruchomiona specjalność / Trwa rekrutacja 2023/2024

Filia GSW Milenium w Wągrowcu

Od 2008 roku w strukturze Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium funkcjonuje Filia w Wągrowcu (dawniej nazywana Oddziałem Zamiejscowym w Wągrowcu). Jest to jeden z dwóch ośrodków akademickich w Wągrowcu obok Filii poznańskiej ANS. Wągrowiecka uczelnia czerpie z ponad 20-letniego doświadczenia i dorobku naukowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, na stałe wpisując się w region powiatu wągrowieckiego oraz powiatów ościennych. Każdego roku dyplomanci studiów w Wągrowcu dołączają do dumnych absolwentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, których jest już ponad 27000.  

Studia I stopnia – licencjackie – Wągrowiec

W Filii GSW Milenium w Wągrowcu kształceni są studenci studiów I stopnia – 3-letnich studiów licencjackich. Jest to typ studiów skierowany do maturzystów, osób posiadających wykształcenie średnie oraz świadectwo egzaminu maturalnego. Nauka na studiach w Wągrowcu odbywa się w trybie studiów zaocznych, zjazdy są w weekendy (sobota-niedziela) najczęściej raz na 2 tygodnie. Studia zaoczne w Wągrowcu to doskonała alternatywa dla studiów stacjonarnych, wybierana przez osoby, które pracują zawodowo i cenią sobie wygodę studiowania.

Kierunki studiów GSW Milenium w Wągrowcu

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studia w Wągrowcu na kierunku Zarządzanie oraz Pedagogika. Programy studiów są dostosowane do zmieniającego się rynku i stawiają przede wszystkim na praktyczne przygotowanie studenta do jego przyszłej pracy. Wykładowcy GSW Milenium to nie tylko doświadczeni nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim praktycy, którzy na co dzień pracują w swoich branżach, co pozwala im na przekazywanie wiedzy przydatnej w praktyce.

Studia pedagogiczne w Wągrowcu

Kierunek Pedagogika w Wągrowcu odbywa się w ramach 3-letnich studiów licencjackich. Jest skierowany nie tylko dla osób, które pragną związać swoją karierę z systemem oświaty, ale także dla osób chcących pracować poza nim, np. w zakładach socjoterapeutycznych, poprawczych lub domach pomocy społecznej. W pakiecie studiów pedagogicznych kandydat otrzymuje także bezpłatne studia podyplomowe, nadające uprawnienia pedagogiczne niezbędne do pracy np. jako nauczyciel lub pedagog szkolny.

Studia z Zarządzania w Wągrowcu

Studenci Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu kształcą się na kierunku Zarządzanie na 4 specjalnościach: Event Manager, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością i sprzedażą oraz Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i odbywają się w trybie studiów zaocznych. Kierunek Zarządzanie stawia przed absolwentami szeroki wachlarz możliwości, natomiast 4 specjalności do wyboru pozwalają studentom na specjalizację w dziedzinie, z którą wiążą swoją zawodową przyszłość. Po ukończeniu nauki na studiach licencjackich absolwenci moga kontynuować ją na II stopniu magisterskim w formie uzupełniającej. Tego typu studia prowadzone są w siedzibie głównej uczelni - Gnieźnie. Studia magisterskie z Zarządzania poszerzają wiedzę i praktyczne umiejętności nabyte podczas studiów licencjackich. Absolwenci GSW Milenium Filii w Wągrowcu mogą również kształcić się na 2-3 semestralnych studiach podyplomowych. Biuro studiów podyplomowych oferuję naukę na 41 specjalnościach z zarządzania, terapii i do nauczania kolejnego przedmiotu w szkole (specjalności nauczycielskie).