<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Studia jednolite magisterskie

Kierunek Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna

studia 5-letnie magisterskie w trybie zaocznym

Kierunek Pedagogika
specjalna

studia 5-letnie magisterskie w trybie zaocznym