<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Przewodnik: studia II stopnia

Studia II stopnia magisterskie to doskonały wybór dla osób, które po studiach I stopnia pragną kontynuować naukę, podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom magistra. Zazwyczaj absolwenci studiów I stopnia wybierają studia magisterskie na takim samym lub pokrewnym kierunku, żeby móc zdobyć dodatkowe uprawnienia, wyższe kwalifikacje i bardziej szczegółową wiedzę z swojej branży. 

 

Czym są studia magisterskie nauk społecznych?

Studia magisterskie są kolejnym etapem wyższego wykształcenia, który oferuje zaawansowaną i specjalistyczną edukację w danej dziedzinie. Są to studia uzupełniające wiedzę, zdobytą podczas studiów licencjackich, umożliwiające studentom rozwój ich umiejętności i wiedzy na wyższym poziomie.

 

Studia I a studia II stopnia - różnice

Studia I stopnia, zwane również licencjackimi, stanowią fundamentalny etap wyższego wykształcenia, wprowadzając studentów w szeroki zakres tematyczny i podstawy danej dziedziny. Z kolei studia 2 stopnia, czyli uzupełniające magisterskie, są ich kontynuacją na podobnym lub takim samym kierunku, oferując zaawansowaną wiedzę i umiejętności. Istotną różnicą między nimi jest stopień specjalizacji oraz zaawansowania programu. Często kierunki studiów magisterskich są tworzone z myślą o absolwentach studiów licencjackich, by mogli pozostać w swojej dotychczasowej uczelni i kontynuować naukę na II stopniu. Warto poznać programy studiów i zobaczyć, czy kierunek na studiach II stopnia nakłada się z tym, co student poznał na studiach licencjackich.

 

Dla kogo są przeznaczone studia uzupełniające magisterskie?

Studia magisterskie są dobrym wyborem dla absolwentów studiów I stopnia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć wyższe kwalifikacje. Ukończenie studiów magisterskich często otwiera nowe ścieżki kariery, a wybierając studia magisterskie zaoczne, student może jednocześnie pracować i uczyć się dzięki weekendowemu trybowi zajęć. Oferta studiów II stopnia w GSW Milenium została dopasowana pod wymagania na rynku pracy – praktyczne kierunki zapewnią uzyskanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

 

Jak wygląda proces rekrutacji na studia uzupełniające magisterskie 2024?

Od wielu lat w GSW Milenium rekrutacja na studia magisterskie w Gnieźnie odbywa się online. Pierwszym etapem jest rejestracja kandydata i założenie konta, poprzez które będzie mógł podesłać wymagane dokumenty na studia magisterskie Zarządzanie, a także zdjęcie do legitymacji studenckiej. Dodatkowo podczas rekrutacji należy uiścić niezbędne opłaty rekrutacyjne.

 

Wymogi związane ze studiami magisterskimi (rekrutacja letnia / rekrutacja zimowa)

Warunkiem, by dostać się na studia magisterskie jest ukończenie studiów I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) lub studiów jednolitych magisterskich. Dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem jest niezbędny do przyjęcia kandydata.

 

Egzaminy wstępne na studia II stopnia (studia drugiego stopnia)

Zapisując się na niektóre studia magisterskie kierunki, mogą być przeprowadzone egzaminy weryfikujące zdobytą wiedzę kandydata. Warto przed podjęciem decyzji zapoznać się z oferta studiów II stopnia oraz z procesami rekrutacji i wymogami z tym związanymi. W GSW Milenium egzaminy nie są przeprowadzane dla kandydatów na Zarządzanie magisterskie. Jeżeli kandydat na Kierunek Zarządzanie nie ukończył studiów I stopnia na tym kierunku zobowiązany jest w procesie rekrutacji zrealizować różnice programowe - szczegóły pod linkiem.

 

Oferta 2024/2025 - studia II stopnia

Studia magisterskie nauk społecznych w GSW Milenium obejmują studia na kierunku Zarządzanie – są to studia niestacjonarne (zjazdy odbywają się raz na 2 tygodnie, w soboty i niedziele). Student może wybrać interesującą go specjalność: administracja publiczna, zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac, zarządzanie biznesem, event manager, a także zarządzanie oświata.

 

Studia magisterskie Gniezno

W GSW Milenium w Gnieźnie studia magisterskie otwierają nowy rozdział w Twojej edukacji. Specjalistyczne programy II stopnia są stworzone, aby wyposażyć Cię w zaawansowaną wiedzę i umiejętności niezbędne w dzisiejszym dynamicznym świecie. Przyłącz się do społeczności akademickiej, która ceni innowacyjne podejście do nauki i praktyczne zastosowanie wiedzy. GSW Milenium w Gnieźnie to Twój przystanek na drodze do akademickiego i zawodowego sukcesu.

 

Podsumowanie - studia drugiego stopnia

Decyzja o zapisaniu się na studia II stopnia jest dobrym krokiem ze strony osób, które chcą kontynuować edukację. Często jest tak, że studia licencjackie są fundamentem wiedzy, a dopiero kończąc studia magisterskie, student zdobywa pełną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje. Jeżeli kandydat pracuje, warto by rozważył studia zaoczne magisterskie, dzięki czemu pogodzi studia i pracę.

Warunki rekrutacji na studia magisterskie

Wymagane dokumenty na studia magisterskie podczas rejestracji kandydata

Wymagane dokumenty na studia magisterskie podczas pierwszego zjazdu

Studia magisterskie zaoczne
Wypełniony formularz rekrutacji online
Zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
Skan dyplomu i suplementu
Opłata rekrutacyjna
Zdjęcie do elektronicznej legitymacji