<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Jakie studia magisterskie wybrać?

Studia magisterskie to doskonały wybór dla osób, które po studiach I stopnia pragną kontynuować naukę, podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć umiejętności. Zazwyczaj absolwenci studiów I stopnia wybierają studia magisterskie na takim samym lub pokrewnym kierunku, żeby móc zdobyć dodatkowe uprawnienia, wyższe kwalifikacje i bardziej szczegółową wiedzę z swojej branży. Często studia licencjackie są tylko etapem w zdobyciu docelowo tytułu magistra. Część uczelni wyższych korzysta również z możliwości prowadzenia studiów magisterskich online ale ilość godzin możliwych do przeprowadzenia tego typu zajęć jest ściśle regulowana przez prawo.

Ile trwają studia magisterskie?

Nauka na uzupełniających studiach magisterskich trwa 2 lata, a więc 4 semestry. Studia II stopnia jednolite są prowadzone w 5-letnim trybie nauczania. Studenci mogą wybrać formę nauki stacjonarną dzienną lub niestacjonarną zaoczną gdzie zazwyczaj wykłady i ćwiczenia odbywają się podczas weekendowych zjazdów. Nauka na studiach II stopnia kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra swojego kierunku studiów. Na naszej uczelni prowadzimy tylko studia zaoczne magisterskie, które trwają 4 semestry.

Jakie studia magisterskie z Zarządzania wybrać?

W ofercie uczelni wyższej Milenium znajdują się 4 specjalności studiów II stopnia na Kierunku Zarządzanie. Absolwent studiów Administracja publiczna zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego jest specjalistą z zakresu prawa, finansów i samorządów. Studenci szkoły wyższej w Gnieźnie dzięki współpracy z Urzędem Miasta mają możliwość odbywania praktyk w magistracie miejskim. Dodatkowo pracownicy urzędu goszczą na zajęciach podczas odbywających się zjazdów dzieląc się wiedzą i dobrą praktyką. Specjalność Event Manager: kultura, sport, animacja to studia dla osób, które w przyszłości chciałyby się zająć profesjonalnie organizacją eventów. Milenium na tą specjalność zaprasza sportowców, trenerów, osoby związane z kulturą i wszystkich tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności organizacyjne i poznać prawne aspekty przygotowania imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych. Studia Quality & Sales Manager: Zarządzanie biznesem pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu e-commerce, sprzedaży, zarządzania jakością i marketingu. Są adresowane do osób chcących rozwijać się w sprzedaży dzięki użyciu nowoczesnych narzędzi i autoprezentacji. Istnieje na studiach możliwość uzyskania również certyfikatu wewnętrznego audytora ds. jakości. Natomiast po studiach z Zarządzania zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac absolwent może pracować jako kierownik działu kadr, specjalista ds. wynagrodzeń i rekrutacji. Jest to w ostatnich rekrutacjach jedna z najpopularniejszych specjalności, który wybierają studenci, po ukończeniu studiów licencjackich.

Warunki rekrutacji i wymagane dokumenty na studia magisterskie

Od wielu lat rekrutacja na studia magisterskie odbywa się online. Pierwszym etapem jest rejestracja kandydata i założenie konta poprzez, które będzie mógł on podesłać wymagane dokumenty na studia II stopnia i zdjęcie potrzebne do wyrobienia legitymacji studenckiej. Warunkiem, by dostać się na studia jest ukończenie studiów I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) lub studiów jednolitych magisterskich. Dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem jest niezbędny do przyjęcia kandydat w proces rekrutacyjny. Dodatkowo podczas każdej rekrutacji należy uiścić niezbędne opłaty rekrutacyjne. Rekrutacja w GSW Milenium trwa do 3 września 2023 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Warunki rekrutacji na studia magisterskie

Wymagane dokumenty na studia magisterskie podczas rejestracji kandydata

Wymagane dokumenty na studia magisterskie podczas pierwszego zjazdu

Studia magisterskie zaoczne
Wypełniony formularz rekrutacji online
Zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
Skan dyplomu i suplementu
Opłata rekrutacyjna
Zdjęcie do elektronicznej legitymacji

Zaoczne studia magisterskie – zalety

Studia magisterskie w trybie zaocznym umożliwiają połączenie pracy z nauką. Zjazdy odbywają się tylko w soboty i niedziele co 2 tygodnie, co ułatwia pracę na pełen etat. Przyszli magistrzy mogą studiować w weekendy, a od poniedziałku do piątku zdobywać cenne doświadczenie zawodowe. Mają czas na rozwijanie swoich pasji, dla rodziny i znajomych. Z myślą o pracujących studentach GSW Milenium prowadzi e-Dziekanat, a większość spraw można zrealizować bez wizyty w dziekanacie. Dzięki studiom niestacjonarnym studenci zaoczni nie muszą odkładać swojego rozwoju zawodowego na czas po ukończeniu magisterki tylko robią to dwutorowo.