<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Jakie studia magisterskie wybrać?

Studia magisterskie to doskonały wybór dla osób, które po studiach I stopnia pragną kontynuować naukę, podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć umiejętności. Zazwyczaj absolwenci studiów I stopnia wybierają studia magisterskie na takim samym lub pokrewnym kierunku, żeby móc zdobyć dodatkowe uprawnienia, wyższe kwalifikacje i bardziej szczegółową wiedzę z swojej branży. Często studia licencjackie są tylko etapem w zdobyciu docelowo tytułu magistra. Część uczelni wyższych korzysta również z możliwości prowadzenia studiów magisterskich online ale ilość godzin możliwych do przeprowadzenia tego typu zajęć jest ściśle regulowana przez prawo.

Ile trwają studia magisterskie?

Nauka na uzupełniających studiach magisterskich trwa 2 lata, a więc 4 semestry. Studia II stopnia jednolite są prowadzone w 5-letnim trybie nauczania. Studenci mogą wybrać formę nauki stacjonarną dzienną lub niestacjonarną zaoczną gdzie zazwyczaj wykłady i ćwiczenia odbywają się podczas weekendowych zjazdów. Nauka na studiach II stopnia kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra swojego kierunku studiów.

Jakie studia magisterskie z zarządzania wybrać?

W ofercie uczelni wyższej Milenium znajdują się 4 specjalności studiów II stopnia na Kierunku Zarządzanie. Absolwent studiów Administracja publiczna zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego jest specjalistą z zakresu prawa, finansów i samorządów. Studenci szkoły wyższej w Gnieźnie dzięki współpracy z Urzędem Miasta mają możliwość odbywania praktyk w magistracie miejskim. Dodatkowo pracownicy urzędu goszczą na zajęciach podczas odbywających się zjazdów dzieląc się wiedzą i dobrą praktyką. Specjalność Cultural & Sport Event Manager organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych to studia dla osób, które w przyszłości chciałyby się zająć profesjonalnie organizacją eventów. Milenium na tą specjalność zaprasza sportowców, trenerów, osoby związane z kulturą i wszystkich tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności organizacyjne i poznać prawne aspekty przygotowania imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych. Studia Quality & Sales Manager zarządzanie jakością i sprzedażą pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu e-commerce, sprzedaży, zarządzania jakością i marketingu. Są adresowane do osób chcących rozwijać się w sprzedaży dzięki użyciu nowoczesnych narzędzi i autoprezentacji. Istnieje na studiach możliwość uzyskania również certyfikatu wewnętrznego audytora ds. jakości. Natomiast po studiach z Zarządzania zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac absolwent może pracować jako kierownik działu kadr, specjalista ds. wynagrodzeń i rekrutacji. Jest to w ostatnich rekrutacjach jedna z najpopularniejszych specjalności, który wybierają studenci, po ukończeniu studiów licencjackich.

Warunki rekrutacji i wymagane dokumenty na studia magisterskie

Od wielu lat rekrutacja na studia magisterskie odbywa się online. Pierwszym etapem jest rejestracja kandydata i założenie konta poprzez, które będzie mógł on podesłać wymagane dokumenty na studia II stopnia i zdjęcie potrzebne do wyrobienia legitymacji studenckiej. Warunkiem, by dostać się na studia jest ukończenie studiów I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) lub studiów jednolitych magisterskich. Dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem jest niezbędny do przyjęcia kandydat w proces rekrutacyjny. Dodatkowo podczas każdej rekrutacji należy uiścić niezbędne opłaty rekrutacyjne. Rekrutacja w GSW Milenium trwa do 3 września 2022 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Warunki rekrutacji na studia magisterskie
Wymagane dokumenty na studia magisterskie podczas pierwszego zjazdu
Studia magisterskie zaoczne
Wypełniony formularz rekrutacji online
Zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
Skan dyplomu i suplementu
Ewentualnie opłata wpisowa
Opłata rekrutacyjna
Zdjęcie do elektronicznej legitymacji

Zaoczne studia magisterskie – zalety

Studia magisterskie w trybie zaocznym umożliwiają połączenie pracy z nauką. Zjazdy odbywają się tylko w soboty i niedziele co 2 tygodnie, co ułatwia pracę na pełen etat. Przyszli magistrzy mogą studiować w weekendy, a od poniedziałku do piątku zdobywać cenne doświadczenie zawodowe. Mają czas na rozwijanie swoich pasji, dla rodziny i znajomych. Z myślą o pracujących studentach GSW Milenium prowadzi e-Dziekanat, a większość spraw można zrealizować bez wizyty w dziekanacie. Dzięki studiom niestacjonarnym studenci zaoczni nie muszą odkładać swojego rozwoju zawodowego na czas po ukończeniu magisterki tylko robią to dwutorowo.