Studia
II stopnia

Studia II stopnia

Kierunek: Pedagogika

studia 2-letnie magisterskie
w trybie zaocznym

Edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe

Resocjalizacja z prewencją kryminalną

Image
Image

Kierunek: Zarządzanie

studia 2-letnie magisterskie
w trybie zaocznym

Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Cultural & Sport Event Manager: organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych

Quality & Sales Manager: zarządzanie jakością i sprzedażą

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kard i płac