<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Studia jednolite

magisterskie 5-letnie

Studia I stopnia

licencjackie 3-letnie

Studia II stopnia

magisterskie 2-letnie

Kompleksowy przewodnik po studiach w Gnieźnie

Kandydaci na studentów często zastanawiają się, która z gnieźnieńskich uczelni będzie dla nich najlepszym wyborem lub czy warto studiować w Gnieźnie, czy może wybrać studia w Poznaniu. Przeglądają strony internetowe kandydaci zwracają uwagę na uczelnie i kierunki studiów oraz tryb nauki. Można wspomóc się opiniami znajomych - absolwentów danej szkoły lub wpisać w przeglądarkę internetową hasła jak np. „studiowanie w Gnieźnie” czy „uczelnie w Gnieźnie”.

Taki research jest pierwszym krokiem w rekrutacji na studia, ponieważ pozwala kandydatowi na zapoznanie się z pełną oferta kształcenia w okolicy, a dzięki tej wiedzy może dokonać dobrego wyboru, który w przyszłości pomoże mu rozwijać karierę zawodową. Warto porównać kierunki studiów w Poznaniu z tym, jakie ma Gniezno studia w ofercie – być może kierunek, który interesuje kandydata lub podobny jest również dostępny w naszym mieście co obniży choćby koszty dojazdu, utrzymania czy czas. Zatem warto studiować w Gnieźnie!

Warto studiować w Gnieźnie

Gdy kandydat zdecydował się na studia w pierwszej stolicy Polski, powinien zrobić dokładny przegląd oferty dydaktycznej studiów pierwszego stopnia , drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w Gnieźnie – warto w tym celu wyszukać takie frazy jak „studia Gniezno kierunki”, by w szybki sposób dotrzeć do tego co oferują uczelnie w Gnieźnie. Trzeba zwrócić też uwagę na to, że są różne rodzaje studiów wyższych - dzielą się one na zaoczne i dzienne i nie wszystkie kierunki np. studiów pierwszego stopnia w Gnieźnie są dostępne w obydwu trybach nauczania. W tym przypadku warto szukać „studia zaoczne Gniezno” – w zależności od tego, w jakim trybie chce studiować kandydat. Jeżeli zależy mu na jednoczesnym studiowaniu i pracowaniu, studia niestacjonarne będą dobrym wyborem. Studia zaoczne kierunki Pedagogika (studia I stopnia), Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia jednolite magisterskie) oraz Zarządzanie (studia licencjackie i studia drugiego stopnia ) są dostępne w naszej. Wiele uczelni, w tym Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, oferuje również interesujące specjalności studiów, z którymi warto zapoznać się przed rekrutacją.

Uczelnie i kierunki studiów w naszym mieście. Milenium - pierwsza uczelnia w Gnieźnie

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to najstarsza z gnieźnieńskich uczelni wyższych (po Państwowym Wyższym Seminarium Duchownym), utworzona w 2002 roku. Teraz, jest jedną z 4 gnieźnieńskich szkół wyższych, obok ANS i IKE. Milenium na stałe wpisała się w region powiatu gnieźnieńskiego i powiatów ościennych, każdego roku wręczając dyplomy kolejnym dumnym absolwentom - liczba absolwentów wynosi dziś ponad 28000.

Oferta kierunków Milenium w Gnieźnie obejmuje różne rodzaje studiów wyższych: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie. Spis oferty edukacyjnej można znaleźć przechodząc na stronę internetową uczelni w wybranym mieście, gdzie również znajdują się charakterystyki specjalności. Po wyborze kierunku należy przejść do specjalnej zakładki z rekrutacją i wypełnić 4 kroki za pomocą formularza online.

Studia niestacjonarne: Milenium Gniezno kierunki:

Rekrutacja na studia licencjackie w Gnieźnie przede wszystkim dotyczy absolwentów liceów i techników, którzy właśnie napisali maturę. Oferta dydaktyczna znajduje uznanie osób, które chcą studiować wygodnie i jest dobrą alternatywą dla oferty edukacyjnej Poznania, która niestety wiąże się z długimi dojazdami lub koniecznością przeprowadzki.
Osoby posiadające świadectwo maturalne mogą studiować w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na kierunku Pedagogika oraz Zarządzanie (Kierunki studiów Gniezno). Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Alternatywą do studiów I stopnia są studia jednolite magisterskie. W ofercie Milenium jest Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, która trwa 5 lat (10 semestrów), czyli tyle samo, ile studia licencjackie i magisterskie razem. Absolwenci studiów jednolitych magisterskich uzyskują dyplom i tytuł magistra. Można również sprawdzić ofertę innych uczelni w Wielkopolsce czy w Gnieźnie jak Akademia Nauk Stosowanych (dawniej PWSZ Gniezno - wyższa szkoła zawodowa oferująca studia inżynierskie) inaczej ANS Gniezno.

Studia II stopnia - magisterskie – Gniezno

Absolwenci studiów licencjackich mogą na studiach II stopnia poszerzyć swoje kwalifikacje, zdobyć dodatkowe uprawnienia i bardziej szczegółową wiedzę ze swojej branży. Średnie wynagrodzenie absolwentów studiów magisterskich jest wyższe, natomiast ryzyko z szybkim znalezieniem etatu dla absolwentów - niższe. Absolwenci studiów licencjackich, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia magisterskie w GSW Milenium mogą skorzystać z systemu rabatów. Zniżki dotyczą absolwentów naszej uczelni.
Oferta kształcenia na studiach magisterskich w GSW Milenium obejmuje 4 specjalności na kierunku Zarządzanie. Nauka trwa 2 lata (4 semestry), a uzyskany dyplom nadaje studentowi tytuł magistra.

GSW Milenium posiada również w ofercie studia podyplomowe. Po uzyskaniu dyplomu oraz wykształcenia wyższego absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na jednej z 42 specjalności studiów podyplomowych. Absolwenci na kierunku Pedagogika najczęściej rozpoczynają naukę na specjalnościach nauczycielskich (do nauczania kolejnego przedmiotu) lub terapeutycznych, natomiast po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie studenci wybierają specjalności menedżerskie. Programy studiów podyplomowych obejmują 2, 3 lub 4 semestry nauki i są realizowane z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Studia niestacjonarne i zaoczne - Kierunki studiów Gniezno

Niejedna uczelnia zapewne zauważyła, że coraz więcej osób decyduje się na naukę w naszym mieście, zarówno poprzez studia dzienne, jak i niestacjonarne. Uczelnie i kierunki oferowane w tym mieście przyciągają zarówno młodych absolwentów szkół średnich, jak i osoby pracujące zawodowo, które pragną rozwijać się dalej. Program studiów został dobrany tak, aby sprostać różnorodnym oczekiwaniom i zainteresowaniom studentów.

Studia w Gnieźnie charakteryzują się nie tylko różnorodnością oferty edukacyjnej, ale także elastycznością w organizacji zajęć. Dla osób aktywnych zawodowo, które nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach codziennie, studia zaoczne stanowią idealne rozwiązanie. Dzięki temu mogą one kontynuować naukę, niezależnie od swojego harmonogramu pracy. Studiowanie otwiera przed nimi nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, a także zwiększa ich szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy, dlatego coraz więcej młodych osób po maturze kontynuuje naukę i dąży do ukończenia studiów wyższych.