<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Studia zaoczne w Gnieźnie

studia I stopnia

licencjackie 3-letnie

studia II stopnia

magisterskie 2-letnie

GSW Milenium - pierwsza uczelnia w Gnieźnie

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to najstarsza z gnieźnieńskich uczelni wyższych (po Państwowym Wyższym Seminarium Duchownym), utworzona w 2002 roku. Teraz, jest jedną z 4 gnieźnieńskich szkół wyższych, obok ANS i IKE. GSW Milenium na stałe wpisała się w region powiatu gnieźnieńskiego i powiatów ościennych, każdego roku wręczając dyplomy kolejnym dumnym absolwentom - liczba absolwentów wynosi dziś ponad 27000.

Kierunki studiów w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

GSW Milenium oferuje studia w formie zaocznej, które w przeciwieństwie do studiów stacjonarnych odbywają się wyłącznie w weekendy (sobota-niedziela) średnio 2 razy w miesiącu. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ma aktualnie w swojej ofercie studia na Kierunku Pedagogika oraz Zarządzania. Szczegółowa oferta dydaktyczna obejmuje kilka typów studiów i 8 specjalności, zarówno licencjackich, jak i magisterskich.
Nauka w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium stawia duży nacisk na praktyczny wymiar studiowania, a wykładowcy, będący czynnymi zawodowo ekspertami w swoich branżach, przekazują studentom wiedzę dostosowaną do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Studia I stopnia - licencjackie - Gniezno

Rekrutacja na studia licencjackie w Gnieźnie przede wszystkim dotyczy absolwentów liceów i techników, którzy właśnie napisali maturę. Oferta dydaktyczna znajduje uznanie osób, które chcą studiować wygodnie i jest dobrą alternatywą dla oferty edukacyjnej Poznania, która niestety wiąże się z długimi dojazdami lub koniecznością przeprowadzki.
Osoby posiadające świadectwo maturalne mogą studiować w GSW Milenium na kierunku Pedagogika oraz Zarządzanie (Kierunki studiów). Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.
Studia magisterskie to szansa dla absolwentów studiów I stopnia na poszerzenie swoich kwalifikacji, zdobycie dodatkowych uprawnień i bardziej szczegółowej wiedzy ze swojej branży. Średnie wynagrodzenie absolwentów studiów magisterskich jest wyższe, natomiast ryzyko z szybkim znalezieniem etatu dla absolwentów - niższe. Absolwenci studiów licencjackich, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia magisterskie w GSW Milenium mogą skorzystać z systemu rabatów. Zniżki dotyczą absolwentów naszej uczelni.
Oferta kształcenia na studiach magisterskich w GSW Milenium obejmuje 4 specjalności na kierunku Zarządzanie. Nauka trwa 2 lata (4 semestry), a uzyskany dyplom nadaje studentowi tytuł magistra.

Studia podyplomowe - oferta GSW Milenium w Gnieźnie

GSW Milenium posiada również w ofercie studia podyplomowe. Po uzyskaniu dyplomu oraz wykształcenia wyższego kandydaci mogą kontynuować naukę na jednej z 41 specjalności studiów podyplomowych (kierunki studiów podyplomowych). Absolwenci na kierunku Pedagogika najczęściej rozpoczynają naukę na specjalnościach nauczycielskich (do nauczania kolejnego przedmiotu) lub terapeutycznych, natomiast po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie studenci wybierają specjalności menedżerskie. Programy studiów podyplomowych obejmują 2, 3 lub 4 semestry nauki i są realizowane z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.