<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

Specjalności terapeutyczne i pozostałe

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

1133 zł*/ 1266 zł**/semestr

Edukacja włączająca

1100 zł/semestr

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

1133 zł*/ 1266 zł**/semestr

Pedagogika lecznicza

1133 zł*/ 1266 zł**/semestr

Pedagogika resocjalizacyjna

1133 zł*/ 1266 zł**/semestr

HYBRYDOWO

Logopedia

1100 zł/semestr

Surdopedagogika

1133 zł*/ 1266 zł**/semestr

Tyflopedagogika

1133 zł*/ 1266 zł**/semestr

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1133 zł*/ 1266 zł**/semestr

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

1133 zł*/ 1266 zł**/semestr

* Studia dla osób, które POSIADAJĄ PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej

** Studia dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale NIE POSIADAJĄ PRZYGOTOWANIA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Pozostałe specjalności

ONLINE

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną

1100 zł/semestr

HYBRYDOWO

Integracja sensoryczna

1900 zł/semestr

Kreatywna edukacja dzieci

1400 zł/semestr

Pedagogika zabawy z rytmiką

933 zł/semestr