Specjalności nauczycielskie

ONLINE

REKRUTACJA TRWA!

Etyka w szkole

1100 zł/semestr

REKRUTACJA TRWA!

Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

1300 zł/semestr

Biologia w szkole

1100 zł/semestr

Edukacja dla bezpieczeństwa

1100 zł/semestr

Filozofia w szkole

1100 zł/semestr

Geografia w szkole

1100 zł/semestr

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia

1100 zł/semestr

Historia w szkole

1100 zł/semestr

Informatyka z technologią informatyczną

1100 zł/semestr

Język polski w szkole

1300 zł/semestr

Matematyka w szkole

1100 zł/semestr

Pedagogika sztuki - muzyka

1100 zł/semestr

Pedagogika sztuki - plastyka

1100 zł/semestr

Przedsiębiorczość

1100 zł/semestr

Przygotowanie pedagogiczne

1100 zł/semestr

Wiedza o społeczeństwie

1100 zł/semestr

Wychowanie do życia w rodzinie

1100 zł/semestr

HYBRYDOWO

Chemia w szkole

1100 zł/semestr

Fizyka w szkole

1100 zł/semestr

Technika w szkole

1100 zł/semestr

Socjoterapia

1100 zł/semestr

Wychowanie fizyczne w szkole

1100 zł/semestr