<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Kierunki studiów GSW Milenium

studia w Gnieźnie

studia I i II stopnia

studia w Wągrowcu

studia I stopnia

studia podyplomowe

41 specjalności

Jakie studia wybrać?

Większość kandydatów zadaje sobie pytanie „Jakie studia wybrać?”. Uczelnie wyższe oferują quizy dotyczące kierunków studiów, które można znaleźć online, wpisując „jakie studia wybrać test”. Wynik może być drogowskazem dla przyszłego studenta. Najlepiej jednak najpierw przeanalizować oferty szkół wyższych w okolicy. Studia w Gnieźnie oferują obecnie 3 uczelnie. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium zaprasza na studia pedagogiczne na kierunkach Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także studia biznesowe na kierunku Zarządzanie. Dodatkowo GSW Milenium prowadzi studia w Wągrowcu na kierunkach Pedagogika i Zarządzanie.

Czym różnią się studia dzienne od zaocznych?

Studia dzienne to takie, na których zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, zazwyczaj od godzin porannych do 16-17 lub później. Studia stacjonarne są zazwyczaj darmowe. Studia zaoczne wiążą się natomiast z czesnym, czyli opłatą za studia realizowaną raz na semestr lub raz na miesiąc. Studenci na studiach niestacjonarnych mogą natomiast pracować na pełen etat, ponieważ zajęcia odbywają się jedynie w weekendy, zazwyczaj raz na dwa tygodnie.

Ile trwają studia licencjackie, a ile studia magisterskie?

Nauka na studiach licencjackich (tj. studiach I stopnia) trwa 3 lata, natomiast na studiach magisterskich (tj. studiach II stopnia) trwa 2 lata. Wybierając studia jednolite magisterskie (najczęściej kierunki związane z pedagogiką, medycyną i prawem) będziesz studiować przez 5 lat.

Jak wygląda rekrutacja na studia?

Żeby zapisać się na studia w GSW Milenium nie trzeba wychodzić z domu – uczelnia posiada system rekrutacji online. Po wybraniu swojego kierunku studiów należy wypełnić kwestionariusz osobowy, a następnie na Koncie Kandydata załączyć wymagane dokumenty. Dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane przez Dziekanat. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie warunki zostają wpisani na listę studentów pod koniec września.

Jakie są warunki rekrutacji na studia?

Warunki rekrutacji na studiach zależą od szkół wyższych oraz kierunku, jednak podstawowe kryteria przyjęcia na studia są na każdej uczelni takie same. Żeby dostać się na studia licencjackie należy zdać maturę. Świadectwo dojrzałości to jeden z warunków koniecznych żeby dostać się na studia. Dodatkowo należy dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak kwestionariusz osobowy, zdjęcie legitymacyjne i opłata rekrutacyjna. Warunkiem rekrutacji na studia magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Dyplom wraz z suplementem, zdjęcie legitymacyjne i opłata rekrutacyjna to wymagane dokumenty na studiach II stopnia.

Jakie są wymagane dokumenty na studia?

Wymagane dokumenty na studiach licencjackich oraz jednolitych magisterskich to skan świadectwa dojrzałości, zdjęcie legitymacyjne oraz opłata rekrutacyjna. Natomiast kandydat na studia magisterskie musi dostarczyć skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, zdjęcie legitymacyjne oraz opłatę rekrutacyjną. Do kiedy dostarczyć wymagane dokumenty? Rekrutacja w GSW Milenium trwa do 3 września 2022 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Gdzie sprawdzić wyniki rekrutacji na studia?

Wyniki rekrutacji na studia będą dostępne na Twoim Koncie Kandydata. Kiedy publikowane są wyniki rekrutacji? Dziekanat udostępnia listę przyjętych studentów we wrześniu. Na Koncie Kandydata otrzymasz informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego, a następnie plan zajęć i inne kluczowe informacje.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.