na studia licencjackie 3-letnie w trybie zaocznym

Studiuj Human Resources Manager: zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu (Gniezno lub Wągrowiec)

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Absolwent tej specjalności to szeroko wykwalifikowany specjalista, który jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. rekrutacji, HR Manager, HR Specialist, HR Biznes Partner, HR Generalista, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.
 • Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy zespołu, systemów motywowania i oceny pracowników, dokumentacji personalnej, outsourcingu personalnego, a także planowania strategii personalnych w organizacji i rozwoju własnej kariery zawodowej.
 • Poznasz zasady rekrutacji pracowników, zasady kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie czy też zasady diagnozowania kompetencji.
 • Dowiesz się, jakie są trendy i nowości w branży personalnej na świecie. Zdobędziesz wiedzę z doskonalenia i rozwoju kadr, psychologii ogólnej i społecznej, psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji.
 • Nauczysz się, jak budować zespół. Tworzenie takiego zespołu zaczyna się od rekrutacji, gdzie HR-manager musi opanować sztukę selekcji: czytania CV i listów motywacyjnych, technik przeprowadzania testów i badań sprawdzających predyspozycje osobowościowe kandydatów.
 • Zajęcia z psychologii pozwolą ci poznać mechanizmy ludzkich zachowań pozwalające sprawnie działać w świecie biznesu. Dowiesz się, jak wspierać rozwój pracowników i kadry zarządzającej, zwiększać ich efektywność i satysfakcję z pracy, by w pełni wykorzystywać ich potencjał.
 • Posiadając kompetencje z zakresu psychologii biznesu, będziesz posługiwał się umiejętnościami „łowcy głów” – będziesz potrafił sam odnajdywać kandydata na wakatowe stanowisko i przekonać go do zmiany firmy. Będziesz potrafił prowadzić z kandydatem negocjacje płacowe oraz te dotyczące warunków pracy i wprowadza do zespołu.

PRACA PO STUDIACH

 • Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy jako:
 • Zostaniesz przygotowany do pracy w działach personalnych firm i instytucji. Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i zarządzaniem pracownikami w organizacjach.​
 • Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. rekrutacji, HR Manager, HR Specialist, HR Biznes Partner, HR Generalista, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.​

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
 • Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
 • Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej e-Rekrutacji

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Czesne

I - II rok (24 miesiące)
PLN 395
 •  
miesięcznie

Czesne

III rok (9 miesięcy)
PLN 530
 •  
miesięcznie

Nasi studenci o GSW Milenium!

KONTAKT:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L. Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

 

KONTAKT:

Dziekanat Filii GSW Milenium w Wągrowcu
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. kom.: 690 862 748
tel. kom.: 600 318 584
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl