Studia licencjackie w trybie zaocznym

Studiuj Cultural & Sport Event Manager: organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych (Gniezno i Wągrowiec)

CZEGO SIĘ DOWIESZ:

 • Studia przygotowują do pracy zarówno na stanowiskach dotyczących zarządzania wydarzeniami kulturalnymi jak i sportowymi.
 • Celem specjalności jest wyposażenie studenta w nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, logistyki i planowania oraz nauczenie go, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w ramach szeroko rozumianego zarządzania eventami kulturalnymi i sportowymi.
 • Student posiądzie ekspercką wiedzę z branży eventowej, począwszy od aspektów prawnych, administracyjnych i finansowych, poprzez marketing i promocję, a także zasady bezpieczeństwa i przepływu zasobów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy masowej na najwyższym poziomie.
 • Dzięki praktycznemu wymiarowi studiów absolwent będzie potrafił kompleksowo kierować przedsięwzięciami eventowymi, bez względu na ich charakter i rozmiar.
 • Student zdobędzie praktyczne umiejętności w trakcie największych wydarzeń w regionie, współpracując z lokalnymi specjalistami z branży spotkań, m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie i Urzędzie Miasta. W ten sposób potwierdzi zdobytą wiedzę wykorzystując ją w praktyce.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu wykładni prawa pozwalającą płynnie poruszać się w gąszczu przepisów.
 • będziesz umiał kierować zespołem pracowników podczas realizacji projektów na różnych obszarach
 • będziesz umiał zarządzać wizerunkiem firmy lub organizacji
 • będziesz umiał wyznaczać cele i je realizować przy pomocy odpowiednio dobranych strategii
 • będziesz specjalistą od organizacji i koordynacji wydarzeń w sieci Internet i poza nią
 • będziesz umiał zidentyfikować potrzeby związane z organizacją wydarzeń i zaproponować najlepsze rozwiązanie
 • będziesz umiał poruszać się z zagadnieniach prawnych związanych z organizacją imprez masowych oraz kameralnych
 • będziesz znał procedury i zasady organizacji imprez w zakresie uregulowań prawnych, epidemiologicznych, bezpieczeństwa, sportu, licencji, przepisów przeciwpożarowych itp.
 • będziesz umiał wskazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla firmy/klienta lub instytucji organizacji i realizacji wydarzenia,
 • będziesz umiał ocenić ryzyko powodzenia imprezy i przedstawić plan działań promocyjnych,
 • będziesz płynnie poruszał się w aspektach promocji wydarzeń w sieci Internet,
 • będziesz znał najnowsze trendy w pozyskiwaniu klientów/uczestników eventu,
 • będziesz umiał przygotowywać komunikaty prasowe i organizować konferencje,
 • będziesz umiał budować relacje z mediami,
 • będziesz umiał wypracować alternatywne rozwiązania podczas niepowodzenia w realizacji celu,
 • będziesz umiał przeprowadzić analizę i przygotować raport po realizacji każdego przedsięwzięcia,
 • będziesz posiadał wiedzę ze sztuki konferansjerskiej,
 • będziesz znał najnowsze innowacje i techniki kreatywne w zakresie zarządzania eventami,
 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku. Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.

PRACA PO STUDIACH:

 • Będziesz mógł pracować na stanowiskach odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi. Obszary zatrudnienia u absolwentów specjalności Cultural & Sport Event Manager: organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych to m.in.:
 • Kluby i organizacje sportowe (organizacja pokazów, turniejów, meczów, spotkań z kibicami)
 • Samorząd (organizacja wyjazdów, szkoleń, konferencji, wystaw, festiwali)
 • Jednostki kultury (organizacja wernisaży, wieczorków tematycznych, koncertów, wystaw, konkursów)
 • Przedsiębiorstwo (organizacja eventów firmowych, szkoleń, konferencji, wyjazdów integracyjnych)
 • Placówki oświatowe (organizacja teatrzyków, spotkań z przyrodą, balików, festynów rodzinnych, wycieczek szkolnych, wyjazdów edukacyjnych)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
 • Rynek MICE (turystyka biznesowa, przemysł czasu wolnego)
 • Negocjacje i obsługa klienta rynku MICE
 • Bezpieczeństwo imprez
 • Prawne aspekty organizacji imprez
 • MICE on-line i budowanie relacji on-line
 • Produkt turystyczny towarzyszący eventowi
 • Zarządzanie publicznością
 • Wydarzenie kulturalne jako produkt

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej e-Rekrutacji

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Czesne

I - II rok (24 miesiące)
PLN 395
 •  
miesięcznie

Czesne

III rok (9 miesięcy)
PLN 530
 •  
miesięcznie

Nasi studenci o GSW Milenium!

KONTAKT:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L. Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

 

KONTAKT:

Dziekanat Filii GSW Milenium w Wągrowcu
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. kom.: 690 862 748
tel. kom.: 600 318 584
rekrutacja.wagrowiec@milenium.edu.pl