<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />
Image

Koło Naukowe
Baby Start

Koło Naukowe Baby Start powstało w grudniu 2013 roku.
Koło ma zaszczyt  zaprosić  wszystkich studentów pedagogiki, którzy zainteresowani są własnym rozwojem oraz planowaniem i realizacją projektów pedagogicznych. Uczestnictwo w  kole stwarza jego członkom możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki,  doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela  poprzez uczestniczenie w kursach doskonalących oraz organizowanie  projektów naukowo-badawczych.

Naszym celem jest:

  • pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, 
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy pedagogicznej
  • poszerzanie wiedzy o metodach i technikach pracy z dziećmi oraz z dorosłymi
  • popularyzowanie wiedzy o  rozwoju  i edukacji wczesnodziecięcej
  • wprowadzanie do realizacji innowacji edukacyjnych
  • podejmowanie współpracy z lokalnymi instytucjami wychowawczymi i oświatowymi
  • wspieranie środowiska edukacyjnego poprzez organizowanie spotkań naukowych, wykładów,  dyskusji, warsztatów i praktyk o charakterze pedagogicznym
  • zdobycie doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu zajęć o charakterze psychoedukacyjnym, imprez, festynów dla dzieci i ich rodzin
  • organizowanie wykładów otwartych dla studentów z udziałem pedagogów-praktyków, trenerów, nauczycieli, którzy mogą przybliżyć interesujące uczestników Koła zagadnienia
dr Anna Bęczkowska - Opiekun Koła Naukowego Baby Start

Poniżej prezentujemy jedynie najważniejsze działania KN Baby Start - wszystkie aktywności dostępne na facebooku!

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.