na studia licencjackie 3-letnie w trybie zaocznym

Studiuj Administrację publiczną: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (Gniezno)

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Absolwent tej specjalności to szeroko wykwalifikowany specjalista, który jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach specjalista ds. administracji i rozwoju, specjalista ds. zamówień publicznych, konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej, analityk ekonomiczny i prawny, przedstawiciel władzy samorządowej, sekretarz biura zarządu, asystent prezesa, kierownik biura czy polityk.
 • WIEDZA OGÓLNA: Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu wykładni prawa pozwalającą płynnie poruszać się w gąszczu przepisów.
 • PRAWO: Staniesz się specjalistą z zakresu prawa publicznego. Poznasz prawo administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo cywilne.
 • FINANSE: Nauczysz się zarządzania finansami publicznymi. Dowiesz się, jak stworzyć budżet i bilans jednostek terytorialnych, jak planować i organizować gospodarkę budżetową w administracji publicznej.
 • SAMORZĄDY: Poznasz funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Zgłębisz zasady funkcjonowania urzędów i innych placówek administracyjnych. Poznasz specyfikę pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli. Nauczysz się budować strategię rozwoju jednostek terytorialnych.
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Poznasz tajniki zamówień publicznych i organizacji przetargów.
 • Nauczysz się organizacji pracy własnej i w zespole, komunikacji międzyludzkiej czy obsługi interesantów. Dowiesz się, jak zarządzać wizerunkiem organizacji.

PRACA PO STUDIACH

 • Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy jako:
 • Studia przygotowują do pracy w instytucjach administracji samorządowej, ale również rządowej i państwowej oraz w innych instytucjach użytku publicznego (w oświacie, służbie zdrowia, pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, partiach politycznych etc).
 • Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. administracji i rozwoju, specjalista ds. zamówień publicznych, konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej, analityk ekonomiczny i prawny, przedstawiciel władzy samorządowej, sekretarz biura zarządu, asystent prezesa, kierownik biura czy polityk.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
 • Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
 • Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej e-Rekrutacji

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Czesne

I - II rok (24 miesiące)
PLN 395
 •  
miesięcznie

Czesne

III rok (9 miesięcy)
PLN 530
 •  
miesięcznie

Nasi studenci o GSW Milenium!

KONTAKT:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L. Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl