Human Resources Manager: Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu

Studia licencjackie w trybie zaocznym

Nauczanie dla studentów 1 roku odbywa się w formie hybrydowej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Absolwent tej specjalności to szeroko wykwalifikowany specjalista, który jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. rekrutacji, HR Manager, HR Specialist, HR Biznes Partner, HR Generalista, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.
 • Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy zespołu, systemów motywowania i oceny pracowników, dokumentacji personalnej, outsourcingu personalnego, a także planowania strategii personalnych w organizacji i rozwoju własnej kariery zawodowej.
 • Poznasz zasady rekrutacji pracowników, zasady kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie czy też zasady diagnozowania kompetencji.
 • Dowiesz się, jakie są trendy i nowości w branży personalnej na świecie. Zdobędziesz wiedzę z doskonalenia i rozwoju kadr, psychologii ogólnej i społecznej, psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji.
 • Nauczysz się, jak budować zespół. Tworzenie takiego zespołu zaczyna się od rekrutacji, gdzie HR-manager musi opanować sztukę selekcji: czytania CV i listów motywacyjnych, technik przeprowadzania testów i badań sprawdzających predyspozycje osobowościowe kandydatów.
 • Zajęcia z psychologii pozwolą ci poznać mechanizmy ludzkich zachowań pozwalające sprawnie działać w świecie biznesu. Dowiesz się, jak wspierać rozwój pracowników i kadry zarządzającej, zwiększać ich efektywność i satysfakcję z pracy, by w pełni wykorzystywać ich potencjał.
 • Posiadając kompetencje z zakresu psychologii biznesu, będziesz posługiwał się umiejętnościami „łowcy głów” – będziesz potrafił sam odnajdywać kandydata na wakatowe stanowisko i przekonać go do zmiany firmy. Będziesz potrafił prowadzić z kandydatem negocjacje płacowe oraz te dotyczące warunków pracy i wprowadza do zespołu.

PRACA PO STUDIACH

 • Studia przygotowują do pracy zarówno na stanowiskach dotyczących zarządzania jakością (Quality Manager, kierownik ds. jakości, audytor wewnętrzny), jak i procesami sprzedaży (przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży, dyrektor ds. sprzedaży, doradca klienta strategicznego - key account manager, specjalista ds. merchandisingu i promocji sprzedaży, handlowiec ds. kontaktów z klientami organizacyjnymi / indywidualnymi, specjalista ds. sprzedaży internetowej / e-commerce).
 • Będziesz mógł pracować na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzór i koordynowanie dystrybucji produktów lub usług w Internecie, odpowiadać za sprzedaż (kierowaną zarówno do konsumentów, jak i do firm), organizować szkolenia z zakresu handlu internetowego czy udzielać wsparcia technicznego klientom.
 • Będziesz również posiadał odpowiednie umiejętności, by prowadzić własną działalność gospodarczą ze sprzedażą online.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

 • Ponadto gruntownie zgłębisz wiedzę dotyczącą Zarządzania, niezbędną do pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem firm na rynku:
 • Program studiów obejmuje zajęcia z nauki o organizacji i zarządzaniu, finansów, sprzedaży, marketingu, psychologii oraz prawa.
 • Nauczysz się m.in. tworzyć biznesplan oraz poznasz techniki planowania kariery zawodowej, motywacji, komunikacji i zarządzania zespołem.

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej eRekrutacji

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Czesne

I - II rok (24 miesiące)
PLN 395
 •  
miesięcznie

Czesne

III rok (9 miesięcy)
PLN 530
 •  
miesięcznie

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L.Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21/22
tel. kom.: 793 065 954
agnieszka.lesniak@milenium.edu.pl
kinga.frackowiak@milenium.edu.pl
magdalena.wiechcinska@milenium.edu.pl

Przejdź do strony z ofertą dydaktyczną

Strona główna GSW Milenium